top of page
background green.jpg

DOCUMENTAIRE

"De toekomst omvat zoveel meer dan maatschappelijke trends en technologische innovaties. Het belang van geletterdheid wordt algemeen aanvaard, maar toekomstgeletterdheid is in deze contreien een relatief nieuw begrip. De documentaire maakt mensen bewust van de nood om toekomstdenken te integreren in ons leven, in het onderwijs en onze organisaties. De documentaire zet een belangrijke stap in de inhaalbeweging die ons land te maken heeft op vlak van toekomstgeletterdheid. We laten verschillende stemmen aan het woord die aantonen wat toekomstgeletterdheid is en wat het onze maatschappij kan bijbrengen.” 

bottom of page